Socialt arbete

Vi strävar inte bara efter att erbjuda sysselsättning, utan även att ge människor en andra chans till en meningsfull tillvaro. Vårt sociala uppdrag är att stödja och integrera personer som behöver hjälp att återvända till arbetslivet. Vårt mål är att inspirera till framtidstro och förändra liv, alltid med människan i fokus.


Att ha en sysselsättning handlar inte bara om att ha en inkomst. Det handlar också om att återfå rutiner, planera för framtiden och känna sig delaktig i en gemenskap. Genom att delta på arbetsplatsen får man möjlighet att växa, utvecklas och återfå självförtroendet.


Många står utanför arbetsmarknaden idag av olika anledningar. Därför samarbetar vi med försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att erbjuda arbetsinriktad träning och stöd till fler. Vi tar även emot och samarbetar med socialtjänsten och kriminalvården för att erbjuda meningsfull sysselsättning genom samhällstjänst. Dessutom erbjuder vi stöd och aktiviteter inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), samt praktikmöjligheter i samarbete med gymnasieskolor och andra utbildningsinstitutioner.


Vi arbetar även nära andra samhällsaktörer såsom psykiatrin, missbruksvården och hem för vård eller boende (HVB-hem) för att skapa en sammanhållen och individanpassad väg tillbaka till arbetslivet.


På vår arbetsplats välkomnar vi mångfald, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenheter. Vi tror på värdet av inkludering, och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje individ känner sig respekterad och uppskattad. Genom våra samarbeten och vårt engagemang skapar vi inte bara arbetsmöjligheter, utan även en plats där människor kan växa och trivas. Tillsammans strävar vi efter att göra en positiv skillnad i livet för dem vi stöttar och för samhället som helhet.